face
  •   
  •  
Allah ne Mabayyani
   
Domin kulla alaka da mu