Ka San Allah Mahalicci Mai Qirqira
     face
  •   
  •  
Allah ne mai ciyarwa
   
Domin kulla alaka da mu