face
  •   
  •  
Allah ne mawadaci Mai wadatarwa
   
Domin kulla alaka da mu