face
  •   
  •  
Allah shi ne Mai tilastawa
   
Domin kulla alaka da mu