Kira zuwa ga tataccen imani
     face
  •   
  •  
Allah Haske ne
   
Domin kulla alaka da mu