face
  •   
  •  
Allah Mai iko, mai iyawa
   
Domin kulla alaka da mu